Historien om Trulsrud /

Basert på boken "Husmannsplasser i Bærum" av Arne Mohus

 

TRULSRUD nr. 99.
Navnet ble i 1666 skrevet Truelszrud og senere Trugelsrud. Den gammelnorske formen er mannsnavnet Torgils, senere Truls .Trulsrud ble ryddet i middelalderen i området mellom de eldre gårdene Krysby og Bjerke. To bekker danner grense mot de nevnte gårder. Trulsrud lå øde etter svartedauden.

Foto

Lorem Website

Nedre Trulsrud Gård

Bildet viser hele bygningsmassen. Bildet er tatt i 2012

Ipsum Logo

Hard jobbing

De tre brødrene Torgrim, Halstein, Sveinung, Kristen og Pål jobbet hardt

Dolor Prints

Arbeid med hest

Martin og hesten Una hadde mange tunge arbeidstimer sammen

Sit Amet Website

Stålmile

Martin fikk patent på egen konstruert stålmileTrulsrud lå i 1625 under Nesøygodset. Gården gikk i 1663 over til Knud Frantzen og i 1674 til Johan Krefting,Bærums Verk. Fjerdings gård.
Trulsrud var en av de gårdene i Lommedalen som tidlig ble solgt til selveier. I 1698 ble skjøte fra Anna Krefting gitt til brukeren Henrich Christensen. Christen Torbjørnsen er den eldste bruker som er nevnt. Han var født i 1614. Hans eldste sønn Gulbrand var på Trulsrud til omkring 1680. Henrich Christensen var den neste bruker. Han ble som nevnt eier i 1698. Sønnen Even Henrichsen levde til 1735 og ble 64 år var gift med Marte Gundersd. Deres sønn Svend Evensen drev Trulsrud en tid sammen med moren. Han var først gift med Mari Ellingsd. De hadde 3 barn, Ole som døde ung, Henrich og Even. Mari Ellingsd. døde i 1753 og ble 48 år. - Gården Trulsrud var på den tid pantsatt til Anna Krefting.
Svend Evensen ble gift for annen gang med Maren Christophersd. De hadde 2 barn, Jacob og Christopher. Svend Evensen døde i 1766. Sønnene fra første ekteskap, Henrik og Even Svendsen over tok hver sin halvdel av gården. Trulsrud ble delt i 1767.

TRULSRUD, nedre nr. 99, bnr. 1.
Henrik Svendsen, som overtok denne del av Trulsrud, var eier fra 1767 til 1770. Han solgte gården til Ole Hansen Haga, sønn til Hans Toresen, Nedre Haga. Ole Hansen Haga eide Nedre Trulsrud til 1774, da han solgte gården til Anders Gulbrandsen Frogner. Anders Gulbrandsen Frogner var eier av Nedre Trulsrud til 1795, da gården ble solgt til Peder Anker, Bærums Verk. - Anders Gulbrandsen Frogner fortsatte som bruker av Nedre Trulsrud. I 1801 ble han kalt husmann. Det er mulig at det var på grunn av avgifter som gården betalte. Anders Gulbrandsen var 57 år i 1801 og kona Kari Eliasd. var 41 år. Hjemme var det 6 barn, Dorte 16, Anne 12, Birte 9, Elias 7, Gulbrand 5 og Lars 1 år. - På Nedre Trulsrud bodde i 1801 også enke Birte Sørensd. 57 år, og mottager av " fattigpenge" . Hennes datter Eli Auensd. Var 14 år.

Lars Hoveldsen var i 1815 leilending på Nedre Trulsrud. Han var 36 og Aase Svendsd. 41 år, enke. Hun hadde 4 barn med sin forrige mann - Christine Johnsd. 11, Svend
9, Hans 7 og Jens 5 år. Deres datter Anne Marie Larsd.var 2 år. På Nedre Trulsrud bodde i 1815 også Christopher Christensen 47 år. Han var inderst og gjørtler - det vil si en
som forarbeidet og reparerte ting av kopper, tinn og messing. Hans datter Anne Christophersd. var 14 år. Christi Johannesd., 48 år og inderst var i 1815 utplassert. Svend Christensen 2 år og Marthe Svendsd. 13 år hadde også tilhold på gården.

Lars Hoveldsen var i 1835 fortsatt leilending på Nedre Trulsrud. Han var 56 og kona Aase Svendsd. 61 år. Hun var fra Øvre Kirkeby, og hennes sønner Svend Johnsen 29 og Jens Johnsen 25 år var hjemme. Det var også deres datter Marie Larsd., 22 år. Marie Pedersd., 17 år var tjeneste pike. - Svend Johnsen ble senere leilending på Nedre Trulsrud. Lars Christensen, sønn til Christen Larsen, var en tid bruker på Nedre Johnsrud. Han kom til Nedre Trulsrud som leilending i 1854. Han var først gift med Christine Sørensd. Økri. Da hun døde, ble han gift med Anne Larsd. Aamot, søster til Gutorm Larsen. Lars Christensen var i 1865 leilending på Nedre Trulsrud under Bærums Verk. Han var 51 og kona Anne Larsd. 45 år. Hjemme var det 4 barn av første ekteskap, Christen 25, Martin 23, Johan 21 og Nils 15 år og av annet ekteskap 2 barn, Christine 9 og Karen 6 år . - Christen ble senere bruker på Nedre Trulsrud, Johan ble eier av Tanberg og Nils eier av Vestre Wensaas. sønnen Hans Larsen var vognmann i Sandvika. I 1871 hadde eiste sønn Christen Larsen overtatt som leilending på Nedre Trulsrud. Han var bruker i 1875 og var da 35 år. Kona Andrine Pedersd. Sætrang fra Lier var 29 år. De hadde fått 2 barn, Christoffer 3 og Lars 1 år. Martin Pedersen på 2 1 år, som var konas bror og fra Lier, var tjenestegutt. Olaus Andreas -en 18 år var også tjenestegutt, og Jonette Johannesd. 1.7 år var tjenestepike. - Anne Larsd. 55 år, enke etter Lars Christensen, var føde rådskone.

På Nedre Trulsrud hadde de i 1875, 3 hester, 4 storfe, sauer og 1 gris. De sådde 1 tønne bygg, 4 t. havre, 30 skålpund gressfrø og satte 4 tønner poteter. Christen Larsen var landbonde på Nedre Trulsrud i 1885. Hjemme var 6 barn, Lars, Marie, Anette, Martin, Andreas og Peder. De hadde to barn som døde unge, Kristofer og Peder .
Da Christen Larsen døde i 1913, overtok sønnen Martin Trulsrud leilendingskontrakten med Bærums Verk. Martin Trulsrud reiste til Amerika i 1909. En yngre bror, Andreas hadde reist over før. Etter noen år kom Martin Trulsrud tilbake. Han fikk i 1915 kjøpt Nedre Trulsrud, og bygde nye hus. - Martin Trulsrud ble gift med Kristine Hellerud. De hadde 5 barn, Kristen, Pål, Halstein, Torgrim og Sveinung. Kona Kristine Hellerud døde tidlig. Martin Trulsrud fant opp en stålmile for trekullbrenning. Han var en ivrig skytter og deltok på landsskytterstevner. Han la ned et stort arbeid for skytterlaget. Martin Trulsrud døde i 1971.

Halstein Trulsrud, f. 1921 overtok Nedre Trulsrud etter faren i 1960. Han ble gift med Solveig Burud, datter av Karl og Anna Burud. De fikk 2 barn, Steinar født i 1947 og Berit i 1952. - Halstein Trulsrud var tømmermester ved siden av gårdsdriften. Kona Solveig, f. Burud døde tidlig.

Steinar Trulsrud ble eier i 1979. Han er også tømmermester. - Gården Trulsrud, nedre, gnr. 99, bnr. ler på ca. 60 dekar dyrket jord og 350 dekar skog og utmark. - Noen hyttetomter og boligtomter er tidligere fradelt gården.

Kristen Trulsrud, lærer og senere rektor ved Lommedalen skole, bygde hus på tomt ved Gamleveien. Torgrim Trulsrud bygde på eiendommen nedenfor Lommedalsveien

 

 
Navnet Trulsrud ble i 1666, skrevet Truelszrud og senere Trugelsrud.