Hvorfor /

Denne siden ble laget av Jostein Trulsrud med ønske om å bevare litt historie fortalt av Halstein Trulsrud

 

Takk til

Halstein Trulsrud for all informasjon, også en stor takk til A Morgan Olsen for innsatsen han har gjort sammen med Halstein både med informasjon og fotografering

Kilder
Halstein Trulsrud
Boken A Mohus (Husmannsplasser i Bærum)

2015

Jostein Trulsrud