• Nedre Trulsrud Gård, den gamle bebyggelsen.
  • Halstein Trulsrud, fikk i 2003 tildelt kongens fortjeneste medalje i sølv
  • Bildet er tatt foran den gamle hovedbygningen. Fra høre ser vi: Lisken Trulsrud, Lars Trulsrud(gift), Anette Bekke (født Trulsrud), Ukjent, Antonius Larsen (fostergutt), Marie Trulsrud, Ukjent, Andreas Trulsrud (Utvandret til Canada), Martin Trulsrud, Einar Trulsrud (?)
  • På bildet ser du den gamle hovedbygningen på Nedre Trulsrud

Nedre Trulsrud, en gård midt i bygda.

Historier og fortellinger fra Halstein Trulsrud (93)

Flukten til Sverige

- "Trå på gresset for her bor det nazister overalt"

Les historien

NEdre Trulsrud

En sentral gård både plasseringsmessig i bygda og historisk

Foredrag Halstein & Morgan

Gamle redskaper

Redskaper fra "gamle" dager på nedre Trulsrud Gård.

Se her

Trekull brenning

I 1930 utviklet Martin Trulsrud en stålmile for trekullbrenning.

Les historien

Foto

Lorem Website

Nedre Trulsrud før

Bildet av gården er tatt i xxxx

Ipsum Logo

Nedre Trulsrud NÅ

Mye har skjedd med gården de siste 50 årene.

Dolor Prints

Arbeid med hest

Martin og hesten Una hadde mange tunge arbeidstimer sammen

Sit Amet Website

trekullbrenning

Martin fikk patent på egen konstruert stålmile

Gård-eiere fra 1795 - 2015

Fra 1795 til 1915 var gården eid av Peder Anker, Herman, Karen og Harald Wedel Jarlsberg, Carl, og Harald Løvenskiold, Bærums Verk.

Fra 1915 var det Martin Trulsrud som overtok gården. Han drev den frem til 1960

"I 1960 overtok Halstein Trulsrud driften av gården. Han holdt det gående i 11 år frem til 1971

"I 1971 overtok sønnen til Halstein, Steinar Trulsrud driften av gården han bor og driver fortsatt gården i 2015